Praktische info

21 - 22 oktober 2020

21/10/2020: 10u - 17u
22/10/2020: 10u - 17u

Antwerp Expo

Jan van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen

Advanced Engineering

Solids gaat gelijktijdig door met het event Advanced Engineering.

Update – dd 16/07/2020
De extra veiligheidsraad van 15 juli 2020 heeft voor de professioneel georganiseerde sector van vakbeurzen en congressen niets aangekondigd voor het najaar.
Ook al starten onze vakevents pas over 3 maanden, onze exposanten, leveranciers en eigen organisatie heeft deze periode nodig om alles tijdig voor te bereiden.
Alle nodige veiligheidsmaatregelen werden ondertussen voorzien en het keuringsbedrijf SGS zal deze maatregelen ook controleren zodat elk bezoek een veilig bezoek zal zijn. 

De veiligheidsraad heeft op 15 juli enkel beslist dat hun beslissing over de beurs- en eventsector vooruitgeschoven wordt naar 23 juli.
In functie van de situatie op 23 juli zullen wij jullie via deze weg verder op de hoogte houden.

Update – dd 30/06/2020

Beste exposant van Solids België,  

Vorige woensdag kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat er vanaf 1 juli opnieuw bepaalde events mogen georganiseerd worden in België. Ook het feit dat het CERM, het Covid Event Risk Model als officiële tool zal gehanteerd worden om de veiligheid van een event te beoordelen is positief nieuws voor onze sector.

Jammer genoeg gaf deze Nationale Veiligheidsraad wel nog steeds geen perspectief voor de heropstart van onze events en beurzen vanaf 1 september a.s.
De nieuwe deadline voor beslissing ligt nu vast op 15 juli maar weet dat wij vanuit de Alliantie van Belgische eventfederaties verder samen werken met diverse kabinetten van zowel de Vlaamse, Waalse als de Belgische autoriteiten om duidelijkheid te eisen.
Bovendien gaan wij vanuit onze federatie Febelux op basis van het gelijkheidsbeginsel van vrije handel juridische stappen ondernemen om zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen rond onze heropstart.

Vanuit Easyfairs België zijn wij uiteraard al volop bezig om deze heropstart vanaf september voor te bereiden. We hebben voor al onze events en venues een Safety protocol uitgewerkt, conform de 20 criteria en maatregelen van het CERM, het Covid Event Risk Model. Een overzicht van deze veiligheidsmaatregelen kan u hier raadplegen.
Voor iedere beurs zullen deze veiligheidsmaatregelen consequent worden gecommuniceerd en toegepast.

Bovendien gaf de online bezoekersenquête van SOLIDS-BE (21&22/10/2020) van vorige week aan dat alvast 88% van de bezoekers wil komen bezoeken. 5% wil het nog niet en 7% mag het nog niet qua interne bedrijfspolicy. Een zeer hoopgevende score!

Wij zijn ervan overtuigd dat wij, dankzij dit Safety Protocol, in het najaar voor al onze leveranciers, exposanten, partners, bezoekers en medewerkers veilige evenementen kunnen organiseren en dat wij op die manier aan jullie, exposanten, terug een platform kunnen bieden om opnieuw klanten en prospecten te ontmoeten en zaken te doen.

Wij blijven u verder informeren van zodra wij meer nieuws ontvangen vanuit de overheid.

Van harte dank voor uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groeten,

Dieter Wilssens
Group event director
Solids België – Easyfairs Belgium

Ons engagement voor uw veiligheid

Meer dan ooit is uw veiligheid één van onze hoogste prioriteiten. Onze events en eventlocaties stellen alles in het werk om de properste en veiligste plek te creëren om mekaar te ontmoeten en zaken te doen. Uw gezondheid en welzijn zijn onze topprioriteit.

Reiniging en hygiëne

Desinfectie

Tijdens onze events zullen alle oppervlaktes gereinigd worden met een type ontsmettingsmiddel dat ook in ziekenhuizen wordt gebruikt. De meest aangeraakte oppervlaktes zullen heel regelmatig gedesinfecteerd worden. Electrostatische sprayers voldoen aan de strengste hygiënenormen.

Hand hygiëne

Desinfecterende handgel zal overal op het event en in de gemeenschappelijke ruimtes (zoals seminariezalen) beschikbaar zijn. Ontsmet uw handen regelmatig! Wegwerphandschoenen zijn ook verkrijgbaar.

Smart badge contactloze technologie

Onze Smart Badge technologie is niet enkel handig, het is ook een heel veilige manier om onze events te bezoeken. U ontvangt uw Smart Badge aan de ingang nadat de barcode op uw geprinte voucher of op uw smartphone is ingescand. Dankzij de geïntegreerde NFC chip in de badge, kan u doorheen het hele event product- en bedrijfsinformatie opvragen, zonder enig fysiek contact. Op het einde van de dag ontvangt u al uw verzamelde informatie via email.

Cashless betalen

Om gezondheidsredenen aanvaarden we enkel cashless betalingen in onze Easyfairs eventlocaties.

Food & drinks

U kan nog steeds eten en drinken kopen in onze hallen en op onze events. Onze cateraars zullen alle veiligheidsrichtlijnen respecteren die hun vanuit de overheid worden opgelegd. Wij vragen u vriendelijk om voor het eten uw handen te wassen en te desinfecteren.

Persoonlijke bescherming en detectie

Mondmaskers

Mondmaskers zijn verplicht op onze events. Wij raden u aan om uw eigen exemplaar te dragen maar er zullen maskers verkrijgbaar zijn, indien u het vergeten bent.

Plexiglas schermen

Er zullen plexiglas schermen voorzien worden bij registratie desks, infopunten, cateringpunten en alle andere balies die bemand zijn tijdens het event.

Fysieke afstand

Bezoekersdichtheid

Om voldoende fysieke afstand te kunnen bewaren, zullen we op ieder moment het aantal mensen aanwezig in de hallen monitoren, in lijn met de richtlijnen van de lokale overheid.

Social distancing

Wij vragen u om steeds een afstand van 1,5 meter te bewaren.

Vermijd fysiek contact

Er mag geen lichamelijk contact zijn bij de begroeting: geen handen geven en niet kussen.

Online registratie en touchless scanning

Registreer u voor elk event, registratie op het event is niet langer mogelijk. U kan uw bevestigingsmail met uw toegangscode printen of meebrengen op uw smartphone. Uw barcode zal gescand worden aan één van de (touchless) scanning balies.

Registratie via tijdslot

Op bepaalde events zal u tijdens de registratie of tijdens de aankoop van uw ticket een specifiek tijdslot voor uw bezoek moeten kiezen. Enkel op die manier kunnen de social distancing regels gerespecteerd worden en bespaart u tijd.

Online voorbereiding

Via de website van onze events kan u uw bezoek zo efficiënt mogelijk organiseren. U kan de exposantenlijst en het content programma raadplegen en vooraf inplannen welke firma’s en producten u wenst te zien en welke seminaires u wenst te volgen. Voor bepaalde seminaries dient u zich op vooraf in te schrijven aangezien het aantal plaatsen beperkt is per seminariezaal.

Eenrichtingsverkeer

Eenrichtingsverkeer in de gangen zal helpen om uw bezoek veilig en aangenaam te maken. Bezoekers zullen elkaar minder kruisen en zo kan u makkelijk anderhalve meter afstand bewaren.

Looplijnen

Indien gangpaden voldoende breed zijn om bezoekers in beide richtingen toe te laten, vragen wij u de looplijnen te respecteren die de looprichting aangeven.

Maximum capaciteit in conferentiezalen

In conferentiezalen zal er steeds een afstand van 1,5 meter tussen de stoelen bewaard worden. Dit betekent dat de capaciteit per zaal beperkt wordt, dus kom op tijd. Ga niet zitten op een stoel waar duidelijk op vermeld staat dat hij niet kan gebruikt worden.

Voelt u zicht ziek, blijf thuis

Hoe graag we u ook willen verwelkomen op onze events, wij vragen u graag om respect te hebben voor de gezondheid en de veiligheid van iedereen. Indien u zich ziek voelt – ook bij milde symptomen van een verkoudheid of koorts – blijf dan a.u.b. thuis.

Bedankt!

Wij danken u om deze regels te respecteren.
Hou het veilig en tot binnenkort op een van onze events.

Scroll naar top